Bedrijfsinformatie:

(versie 2014-03)


Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken, zodat u weet wie wij zijn en hoe wij werken. Deze informatie wordt u aangeboden onder de rubriek “dienstenwijzer” en kunt u ook downloaden via de rubriek"Downloads"


Statutaire naam en adres
Finanplaza BV
Postbus 118
4890 AC RIJSBERGEN
Telefoon 076 - 596 11 33
Faxnummer 076 – 50 30 471

Emailadres: info@finanplaza.nl
Inschrijving register Autoriteit
Financiële Markten (AFM) 12011923
Inschrijving Kamer van Koophandel
Breda: 20112709