Moeder en kind

Nabestaandenverzekering

Een financieel vangnet voor uw nabestaanden

Voor de nabestaanden verandert er veel na een overlijden. Ondanks het gemis moeten de achterblijvende gezinsleden verder. Meestal heeft een overlijden direct invloed op de financiële situatie van het gezin. Mogelijk valt er een inkomen weg en moeten er extra kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld kinderopvang.

Met een nabestaandenverzekering, ook wel overlijdensrisicoverzekering genoemd, zorgt u voor een financieel vangnet bij overlijden van een van de partners. Deze verzekering kunt u los sluiten, maar ook gekoppeld aan uw hypotheek. Tegen een geringe premie zorgt u voor zekerheid voor uw nabestaanden.

Het vangnet is niet alleen bedoeld voor de financiële gevolgen direct na het overlijden, maar ook voor later. Denkt u maar eens aan de kosten voor de studie van kinderen. Zolang beide ouders in leven zijn, is er veelal voldoende ruimte om geld opzij te zetten voor de studie. Maar is die ruimte er ook als de kostwinner komt te overlijden?

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Nabestaanden komen in sommige gevallen in aanmerking voor een overheidsuitkering op grond van de algemene nabestaandenwet. De achterblijvende partner moet vóór 1 januari 1950 geboren zijn, zwanger zijn, of één of meerdere kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar. Ook in aanmerkingen komen partners die voor tenminste 45% arbeidsongeschikt zijn. De uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet is inkomensafhankelijk en beperkt. In de meeste gevallen dient u zelf voor een aanvullend inkomen te zorgen.

Alle producten binnen de categorie Gezin en Gezondheid

Stel ons gerust uw vraag